De 8 kwaliteits-management-principes van ISO 9001:

1. Klantgerichtheid
· u bent afhankelijk van uw klanten
· huidige en toekomstige behoeften van uw klanten begrijpen
· voldoen aan de eisen van uw klanten
· streven verwachtingen van uw klanten te overtreffen


2. Leiderschap

· het vaststellen van visie, beleid en strategische doelstellingen
· doel en richting van uw bedrijf moeten met elkaar in overeenstemming zijn
· scheppen van omgeving die betrokkenheid en ontwikkeling van mensen   aanmoedigt


3. Betrokkenheid van medewerkers

· medewerkers zijn van essentieel belang
· op alle niveaus volledig bij de organisatie betrekken
· vaardigheden gebruiken ten gunste van de organisatie


4. Procesbenadering
· realisatieprocessen in kaart brengen
· hierdoor voeg je direct waarde toe aan de organisatie
· indirect door ondersteunende processen zoals opleidingen,
  KAM-coördinatie, inkoop, functiewaardering etc..


5. Systeembenadering van management

· vaststellen, begrijpen en besturen van samenhangende processen
· draagt bij tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie
· gegevensanalyse ter continue verbetering van processen


6. Continue verbetering

· behoort een permanent doel te zijn
· klachtenafhandeling; het benutten van mogelijkheden
· niet afwachten, voortdurend zoeken
· van kleine stappen tot wellicht baanbrekend


7. Besluitvorming op basis van feiten

· gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie
· deugdelijke analysemethoden
· geschikte statistische technieken
· in evenwicht met ervaring en intuïtie
· bepalen van trends, etc..


8. Win-win relaties met leveranciers

· uw bedrijf en uw toeleveranciers zijn van elkaar afhankelijk
· win-win relatie vergroot het vermogen van beiden
· ISO-9001 legt ook relaties met de maatschappij
· Arbo en VGM
· Milieu
· Wet- en regelgeving
· invloed op de locale gemeenschap