www.ink.nl Instituut Nederlandse Kwaliteit
www.nmn.nl IVE Nederlandse Vereniging voor Management
www.tql.nl The Question Library
www.efqm.org EFQM
www.dnv.nl DNV Det Norske Veritas
www.kwaliteitsdienst.nl Kwaliteitsdienst KDI
www.nen.nl NEN Normalisatie Instituut
www.rva.nl Raad voor Accreditatie
www.scholingsfonds.nl Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf
www.ssvv.nl Stichting Samenwerken voor Veiligheid (VCA)
www.kiwa.nl KIWA Certificatie
www.crow.nl St. Centrum v. Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
www.bouwkwaliteit.nl Stichting Bouwkwaliteit
www.iso.ch ISO International Organization for Standardization
www.bsi.org.uk British Standards Institution
www.benchmarkindex.nl Website van BenchmarkIndex