Q-BUSS is erkend Scholingsinstituut

Grijp uw kans! Over advies en subsidie

Performanceprogramma

--------------------------------------------------------------------------------

Q-BUSS is erkend Scholingsinstituut"
Q-BUSS is door twee branche-organisaties, tw eten het SFB (scholingsfonds voor het Bouwbedrijf) en het SVS (Opleidingscentrum v.h. Schilders- en Stukadoorsbedrijf & reclame- en presentatietechnieken) erkend als scholingsinstituut.

Deze kwalificatie is verkregen na zorgvuldig onderzoek en is gegrondvest op op het voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Als gevolg daarvan is Q-BUSS één van de instituten waarop de scholingskostenregelingen toepasbaar zijn.

--------------------------------------------------------------------------------

Grijp uw kans! Over advies en subsidie
Het inschakelen van deskundige adviseurs heeft een stimulerende werking op de uitvoering van uw plannen. Uw krijgt immers in een heel korte tijd de beschikking over veel kennis en ervaring op het door u gewenste gebied en dat is veel waard.
Maar er staat tegenover dat een echte deskundige adviseur niet goedkoop is. En dat weerhoudt velen ervan om die deskundigheid in te roepen. Het gevolg is meestal dat het gewenste resultaat niet of pas na bijzonder veel moeite wordt realiseerd.

De overheid doet daar wat aan. Veelal met behulp van EG fondsen zijn er in veel regio's gelden beschikbaar voor innoverende activiteiten. Te denken valt aan de opzet van kwaliteitssystemen, certificatieprojecten, arbo- en veiligheidssystemen, markanalyse, haalbaarheidsonderzoeken, innovatie op technologisch gebied, milieubeschermende maatregelen, et cetera.

Enkele voorbeelden:

In Limburg is o.m. het Regionaal Technologie Plan van kracht. Dit plan biedt innoverende ondernemers de mogelijkheid 35 tot 40% subsidie te ontvangen op de kosten van het inzetten van een onafhankelijke externe adviseur op terreinen als:

Product- en procesontwikkeling (onderzoek samenwerking);
Markt (marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek);
Organisatie (ondernemingsplan, automatisering, opzet/invoering ICT toepassingen, scholings-/kennisplannen, personeelsmanagement;
Kwaliteit/Arbo/Milieu (advies systeemopzet en begeleiding bij implementatie).
De subsidiebedragen lopen van Fl. 15.000,00 tot Fl. 50.000,00 per project.


In de regio Arnhem/Nijmegen loopt de OPK2 regeling die een reeks van 30 kwaliteitsprojecten en een serie workshops op het gebied van kwaliteitsmanagement omvat. Ook hier is sprake van een subsidie die 40% van het budget voor de externe adviseur voor haar rekening neemt. Wilt u er meer van weten? Neem even met ons kontakt op!).
Zo zijn er in veel regio's en op veel terreinen subsidies van toepassing die u gemakkelijk maken externe deskundigheid in huis te halen. Heeft u plannen? Bespreek ze eens met onze adviseur, de heer W. van Es. Wellicht is er voor u iets te verdienen.

--------------------------------------------------------------------------------

Performanceprogramma
Presteren is een kwestie van mentaliteit. Consequent doorzetten. Kritisch naar jezelf kijken. In alle objectiviteit positieve bijdragen leveren aan prestaties van anderen. Herbezinnen op routines. Beter communiceren. Integraal en systematisch denken. De vaststelling van prestatieindicatoren. Kortom, anders denken en doen.

Het Q-BUSS performanceprogramma werkt systematisch aan de vervulling van de behoeften van uw organisatie en haar omgeving. Alle relevante aspecten worden met behulp van een op maat gesneden plan van aanpak aangepakt. Veel energie wordt daarbij van uzelf verwacht. De initiatieven, structurering en trainingen mag U van ons verwachten.

Een gedegen inventarisatie van de stand van zaken vormt de start van het Q-BUSS performanceprogramma. De daaruit voortvloeiende rapportage met conclusies, aanbevelingen en een concept plan van aanpak is het fundament voor de benodigde acties om tot prestatieverbetering te komen. Interesse? Vraag naar ir. Rob F. Troost.


Terug naar top