Veiligheid, arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheidsrisico's, et cetera, krijgen vandaag de dag een steeds belangrijker plaats in de bedrijfsvoering. Een groot aantal bedrijven in diverse sectoren wil om die reden een VCA */** systeem opzetten (of heeft dat inmiddels gedaan). Het onderhoud van zo'n systeem vereist enige relevante kennis en vaardigheden. Deze cursus voorziet daarin.

Doel
Het doel van de opleiding is het leren van alle relevante technieken die noodzakelijk zijn om een VCA * of VCA ** systeem goed te kunnen onderhouden en verder te ontwikkelen. De cursus kent twee niveaus: VCA * en VCA**

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor functionarissen die zijn belast met onderhoud en ontwikkeling VCA systeem.

Inhoud
Dag 1 (bestemd voor VCA * en VCA**)

 • Taken en de rol in de organisatie· Opstellen VCA-actieplan
 • Jaarlijkse evaluatie en rapportage · Risico inventarisatie en -evaluatie
 • Voorlichting personeel
 • Omgaan veiligheidspaspoorten
 • Organisatie van opleidingen
 • Ongevalsmeldingen en analyses
 • Werkoverleg
 • Toolboxmeeting

Dag 2 (uitsluitend voor VCA **)
 • Communicatie en afspraken maken met opdrachtgevers en onderaannemers
 • Promotieactiviteiten
 • Milieu aspecten
 • Opstellen projectveiligheidsplan of V&G plan
 • Uitvoeren werkplekinspecties
 • Omgaan met tekortkomingen
 • Organisatie van overleg, agenda en notulen

Cursusduur
De cursus duurt één dag voor de VCA * coördinatoren en twee dagen voor de VCA** coördinatoren.

Werkwijze
De opleiding bestaat uit informatieoverdracht, uitwerken van voorbeelden en de praktische toepassing op de eigen werkomgevingLocatieBerlicum (bij Den Bosch). Deze cursus kan desgewenst ook in-company worden gegeven.

Cursuskosten
Coördinator VCA* € 360,00 per cursist
Coördinator VCA** € 595,00 per cursistExclusief BTW. Inclusief cursusmateriaal en lunch, koffie, thee.
De deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.
De groepsgrootte 12 - 20 personen