Sinds 1 januari 1994 is de ARBOWET van kracht. Elke werkgever en werknemer is verplicht zich aan deze wet te houden. Een van de bepalingen uit de Arbowet is dat ieder bedrijf of organisatie bedrijfshulpverlening moet organiseren. Een goede start voor de opzet van adequate bedrijfshulpverlening is de opleiding van Bedrijfshulpverleners (BHV-ers).
Q-BUSS verzorgt een complete BHV-opleiding die wordt afgesloten met een door het Ministerie van SZW erkend persoonsgebonden Certificaat.

Doel
Na afloop van de cursus Bedrijfshulpverlening ontvangt de cursist een Certificaat van vakbekwaamheid. Deze persoon is dan in staat om in geval van calamiteiten hulp te bieden.

Cursusinhoud

De inhoud van de cursus bestaat uit de wettelijk vastgestelde BHV-taken:
· Levensreddende handelingen;
· Reanimatie;
· Brandbestrijding;
· Evacuatie;
· Communicatie met hulpdiensten

Cursusduur
De duur van de cursus is 2 dagen (ca. 17 uur).

Certificaat
De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat afgegeven door de Nederlandse Stichting voor de Certificatie van Bedrijfshulpverlening (NCBHV). Het certificaat voldoet aan de Europese norm voor persoonscertificatie (NEN-EN-45013).

Het aantal BHV-ers per bedrijf
In ieder bedrijf / op elke locatie dient minimaal 1 bedrijfshulpverlener aanwezig te zijn!


Afhankelijk van de bedrijfssituatie, moet er tenminste 1 BHV-er per 50 werknemers aanwezig zijn. Bedrijven met tussen 250 en 1000 werknemers zijn verplicht om 2% van hun personeel op te leiden als BHV-er.
Werkgevers met minder dan 15 werknemers mogen de bedrijfshulpverleningstaken zelf op zich nemen.
(bron: Besluit bedrijfshulpverlening art.23 Arbowet)
De vaststelling van het aantal benodigde BHV-ers wordt gerelateerd aan de aard van het bedrijf en de werkzaamheden.

Voor een advies over het optimaal aantal BHV-ers voor uw bedrijf, kunt u contact opnemen met ons kantoor.

In-company opleiding
Indien gewenst kan de cursus ook op uw eigen locatie worden verzorgd.
Vraag hiervoor offerte aan.

Kosten
Zie cursusrooster.

Vergoeding studiekosten
Vele brancheorganisaties hebben studiekostenvoorzieningen voor bedrijfsopleidingen. Vraag ons naar de mogelijkheden