Aan een project beginnen is soms een sprong in het diepe. In elk project stuit u op onbekende of onverwachte factoren. Hoe kunt u zich daar het beste op voorbereiden?

Doel:
Deze in-company training bereidt u in snel tempo voor op een succesvolle aanpak van projecten. Het geheel wordt toegesneden op de specifieke situatie van uw organisatie en -zo mogelijk - het project. U leert een aantal vaardigheden, die uiterst handig zijn en krijgt waardevolle tips voor de manier waarop u met (de omgeving van) een project omgaat.

Doelgroep:
Deze training is gericht op personen die beperkt of geen ervaring hebben met het werken in projectverband en voor wie het dragen van projectverantwoordelijkheid vrij nieuw is. De deelnemers kunnen vakdeskundigen, projectmedewerkers en/of projectleiders zijn.
Het trainingsprogramma is geschikt voor zowel algemene, technische als IT-projecten.
De optimale groepsgrootte is tien tot zestien personen.

Trainingsmethode:
Overwegend korte theoretische inleidingen met praktijkvoorbeelden, gevolgd door oefeningen. De deelnemers werken zowel individueel als gezamenlijk aan de opdrachten.

Onderwerpen: Afhankelijk van het vereiste niveau en de specifieke wensen en behoeften van de opdrachtgever wordt een keuze gemaakt uit de volgende onderwerpen:

 • Projectfilosofie en -opstart
 • Projectorganisatie en -structuur
 • Taakverdeling (projectleiding en -team)
 • Projectvoorstel
 • Projectplan
 • Projectbeheersing (kwaliteitsborging)
 • Risico's bij projecten
 • Potentiële problemen
 • Teambuilding en motivatie
 • Projectleiding
 • Onderhandelingen
 • Besluitvormingsaspecten
 • Tijdsplanning
 • Documenteren
 • Budgetteren
 • Relatie met belanghebbenden
 • Conflicthantering
 • Presenteren


Duur:
Over het algemeen duurt deze training drie tot vier dagen. De duur is afhankelijk van het gekozen onderwerpenpakket en de vereiste diepgang

Locatie:
In overleg met opdrachtgever vast te stellen.

Kosten:
De trainingskosten zijn afhankelijk van de gekozen onderwerpen, de benodigde tijd, kosten van locatie, consumpties, evt. overnachtingen, etc. Een offerte wordt opgesteld aan de hand van de intakegegevens. Het intakegesprek is gratis.