De kwaliteit van een organisatie schuilt niet slechts in een systeem. De mens in die organisatie speelt een zéér belangrijke, zoniet de belangrijkste rol.
Binnen organisatie neemt de mentale druk op mensen toe. Naast vakkennis worden sterkere persoonlijke vaardigheden verwacht. Klantgerichtheid, mensvriendelijk optreden, besef van eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, professioneel presenteren, werken met meetbare resultaten, omgaan met klachten, enzovoorts.
Leidinggevenden werken steeds minder met directieven maar coachen, adviseren, inspireren, motiveren, begeleiden hun medewerkers.

Doel:
Met de serie trainingen Communicatieve Vaardigheden wordt op praktische en indringende wijze gewerkt aan verbetering en professionalisering van de vaardigheden van medewerkers op alle niveaus.
Vaardigheden waarmee iedere deelnemer:

  • tot betere resultaten kan komen;
  • zich beter goed in z'n vel kan (blijven) voelen;
  • een eigen evenwicht kan (blijven) vinden tussen zakelijke factoren en emotionele beleving.

Doelgroep:
Deze bedrijfstrainingen zijn gericht op zowel personen op uitvoerend niveau als op leidinggevenden. Voor elk niveau is een aangepast programma beschikbaar.
Een minimum opleidingseis is niet van toepassing, wel moet de groep op elkaar afgestemd zijn.
De maximale groepsgrootte is zestien personen.

Methodes:
Korte presentaties, videoscènes, simulatie, schriftelijke oefeningen en evaluaties.

Modules:

  • Communiceren (basismodule) Omgangsvaardigheden met verschillende types en karakters en in verschillende situaties maken communicatie en leidinggeven gemakkelijker.
  • Conflicthantering;
  • Teambuilding;
  • Motiveren;
  • Presenteren;
Andere, hier niet vermelde elementen, kunnen veelal op maat worden ontwikkeld en in de training behandeld .
In nauw overleg met u wordt bepaald welke modules aan de basismodule 'Communiceren' worden toegevoegd, zodat een maatgesneden traject ontstaat, met maximale impact.

Duur:
Per module worden meestal 3 tot 4 sessies van 3 uur gepland.

Docenten:

De training wordt verzorgd door ervaren docenten met uitstekende didactische vaardigheden.

Locatie:

In overleg nader vast te stellen.


Wilt u meer weten? Bent u van plan een training voor uw organisatie te laten verzorgen en wilt u een offerte? Of heeft u een specifieke wens? Neem dan contact met ons op voor een afspraak met onze adviseur opleidingen.

Q-BUSS helpt uw bedrijf beter presteren!