Interne auditing kwaliteitssystemen

Managementsystemen, of het nu kwaliteit, arbo/veiligheid of milieu betreft, moeten periodiek getoetst worden. Omdat de norm het eist, omdat het leidt tot meer discipline, maar vooral omdat zo'n toetsing een belangrijke bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en verbetering van het systeem.
Maar wat is de beste voorbereiding? Welke interviewtechnieken past u toe? Hoe houdt u een effectieve evaluatie? Deze cursus leert het u!

Leerdoel:
Plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van audits, zodat na afloop van de opleiding zelfstandig audits kunnen worden uitgevoerd.

Doelgroep:
Toekomstige kwaliteits- arbo/veiligheids- en milieusysteemauditors

Trainingsmethode:
Korte theoretische presentaties, oefeningen, simulatie en evaluatie. De deelnemers werken intensief samen in kleine groepen.

Inhoud :
Auditeren, normen en richtlijnen
Auditvoorbereiding en -hulpmiddelen
Communicatieve vaardigheden
Rapportage, presentatie en evaluatie
Analyse van afwijkingen en kwaliteitskosten
Beheer van het auditprogramma en -systeem
Praktijkoefeningen

Duur:
De duur van deze intensieve training is twee dagen, met een interval van drie tot vier weken, zodat de cursisten het geleerde in de praktijk kunnen oefenen en evalueren.

Kosten:
Zie cursusrooster

Locatie:
Diverse

In-company:
Deze cursus kan ook in-company worden verzorgd. Vraag om ons een offerte.

Q-BUSS laat uw bedrijf beter presteren!