Inleiding
Zelfsturende teams: een nieuwe cultuur met creativiteit, ontplooiing en energie als resultaat. Professionele adviseurs van Q-BUSS helpen u om dit te bereiken.

Inhoud
Binnen veel organisaties is men actief bezig om zelfsturing ´handen en voeten´ te geven. Kwaliteiten, die voorheen vooral de manager of een adviseur (in- of extern) bezat, zijn in een cultuur van zelfsturing competenties van teams geworden. Bij zelfsturing gaat men van ´verticaal´ naar ´horizontaal´ leiderschap. Het team draagt daardoor gedeelde verantwoordelijkheid voor de koers, waarbij de leider zich richt op de hiervoor vereiste randvoorwaarden en de grenzen bewaakt waarbinnen dit proces van zelfsturing zich afspeelt. Nieuwe vormen van samenwerking ontstaan,


bijvoorbeeld:

  • intervisie;
  • onderlinge conflictbemiddeling;
  • coaching;
  • probleemoplossend onderhandelen.

Onderwerpen
Q-BUSS leert u, middels training en coaching on the job, de vaardigheden en inzichten, die u nodig hebt wanneer u gaat werken met zelfsturende teams.
De consequenties op persoonlijk-, team- en organisatieniveau zijn verstrekkend. Samen met u zetten wij ze op een rij, waarbij u de dingen die u moet doen (of juist laten) en de valkuilen bij de invoering van zelfsturende teams leert onderscheiden.

Het succes is mede afhankelijk van de creativiteit en mentale kracht van u en uw medewerkers.
Het programma biedt u de volgende elementen:

- Een theoretisch kader voor zelfsturing.
- De voornaamste vaardigheden van zelfsturende teams.
- Kennis van relevante personeelsinstrumenten.
- Een praktijkvoorbeeld van zelfsturing.
- Een stappenplan voor de invoering van zelfsturende teams.
- Een diagnose om vast te stellen of u en uw team klaar zijn voor zelfsturing.
- Motivatie en feedback op team- en individueel niveau.

Resultaat
Door het inschakelen van Q-BUSS krijgt u inzicht in theorie en praktijk van zelfsturing. U leert de voornaamste vaardigheden van zelfsturende teams kennen. Binnen uw directe werkomgeving kunt u een start maken met het onderzoeken van de mogelijkheden om tot zelfsturing te komen om vervolgens stapsgewijs zelfsturing te kunnen invoeren

Doelgroep
Leidinggevenden en leden van (toekomstige) zelfsturende teams.

Contact
Wilt u een gesprek met één van onze coaches? Stuur ons een e-mail of bel naar 073-5034099. Wij maken graag een afspraak met u.