Benchmarking
Benchmarking is het vergelijken van uw bedrijfsvoering met die van anderen om ervan te leren. Door het verzamelen van specifieke gegevens over uw bedrijfsvoering en deze op een eensluidende wijze te verwerken en te presenteren, krijgt u een beeld van de huidige positie en conditie ten opzichte van anderen. Maar bovenal een beeld op welke punten in uw bedrijfsvoering het beter kan. Dit kunnen wel eens andere aspecten zijn dan die waar u nu de aandacht op richt. Deze waardevolle informatie kunt u vervolgens inzetten om de juiste projecten voor verbetering te starten. Door nu jaarlijks deze specifieke gegevens te vergelijken concentreert u uw aandacht en wordt er gewerkt aan voortdurende verbetering. Benchmarking wordt daardoor verankerd in de onderneming.

De ontwikkelingen in de markt gaan intussen gewoon door. Een nieuwe vergelijking op een later tijdstip is daarom een logisch vervolg. U kunt dan immers beoordelen wat het effect van uw inspanningen is geweest. Gemeten tegen uw oude positie en conditie en tegen die van vergelijkbare bedrijven. Het leereffect dat hieruit voorkomt is enorm.

Welke informatie levert een benchmark op?
Het rapport dat door de database wordt gegenereerd en door onze getrainde adviseurs geanalyseerd, geeft op diverse gebieden een veelheid aan direct bruikbare informatie. Op de volgende deelgebieden wordt in een rapport aandacht besteed:

 • winstgevendheid
 • financieel management
 • productiviteit
 • investeringen
 • groei
 • klantentevredenheid
 • innovatie
 • toeleveranciers
 • personeelsmanagement
 • medewerkerstevredenheid
 • business excellence

Op al deze gebieden worden meerdere ratio's vergeleken met de geselecteerde bedrijven van uw keuze. Zo ontstaat een haarfijne vergelijking met de bedrijven waar u mee concurreert of als voorbeeld wil nemen.

Benchmarks met behulp van de BenchmarkIndex kunnen alleen via speciaal getrainde adviseurs uitgevoerd worden. U bent daardoor verzekerd van deskundige ondersteuning.

Q-BUSS heeft haar consultants deze training laten volgen en kan met behulp van de BenchmarkIndex benchmarks uitvoeren.
Meer weten? Maak een afspraak met ons.


Naar Benchmarkindex