Inleiding
Veel organisaties timmeren hard aan de weg om de organisatie verder te professionaliseren en optimaliseren. Vaak wordt toegewerkt naar een organisatieconcept waarin thema's centraal staan als:

  • ondernemerschap;
  • resultaatverantwoordelijke bedrijfseenheden;
  • regelbevoegdheid laag in de organisatie;
  • versterking uitdaging en binding medewerkers.
De besturing van de organisatie verloopt in zo'n model middels managementcontracten. Prestatieafspraken tussen de verschillende managementniveaus in de organisatie worden vastgelegd. Door de voorwaardenscheppende organisatieonderdelen wordt gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten, waarin de leveringscondities met de interne klant worden vastgelegd. Binnen dit concept past het om goed na te denken over de prestatiegebieden waarop gestuurd wordt en over de manier waarop prestaties zichtbaar worden gemaakt. Vandaar dat de belangstelling voor de Balanced Scorecard (BSC) groeiende is.

De Balanced Scorecard
De BSC is een zr bruikbaar instrument om de resultaatgerichtheid en de betrokkenheid van management en medewerkers te versterken. In de kern komt de BSC neer op het belangrijk maken van prestatiegebieden die iets zeggen over de kwaliteit van het handelen en het ondernemerschap binnen de organisatie. Vaak wordt gestuurd op productie en budget. Dat zijn niet de parameters waar medewerkers over het algemeen erg gemotiveerd van raken. Die willen terugkoppeling en waardering op de inhoud van het werk, op zaken als klanttevredenheid en kwaliteit. Daarnaast is het voor vrijwel iedere organisatie van groot belang goed zicht te hebben op de motivatie van medewerkers, omdat dit vaak het belangrijkste, en meest schaarse, productiemiddel is.
Doordat de BSC ook andere dan budgettaire prestatiegebieden belangrijk maakt, versterkt dit het verantwoordelijkheidsgevoel, de binding met de organisatie en het ondernemerschap. De inhoud van het werk komt meer voorop te staan, medewerkers voelen zich sterker betrokken bij en verantwoordelijk voor hun handelen. Belangrijker nog dan een instrument is de BSC daarmee een proces, dat alle geledingen van de organisatie bewust maakt van de eigen verantwoordelijkheden en kansen in het werk.

Ervaren adviseurs van Q-BUSS bieden professionele ondersteuning bij het invoeren en toepassen van de Balanced Scorecard in uw organisatie.

Wilt u meer weten of bent u van plan de BSC in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

"Q-BUSS helpt uw bedrijf beter presteren"