Opleiden is een 'must'!
Opleidingen vormen, motiveren, binden, stimuleren en leveren resultaat op.

Het is goed om een op de toekomst gericht opleidingsprogramma voor de totale organisatie op te zetten. Daarin is vakbekwaamheid onmisbaar, maar net zo belangrijk zijn sociale- en communicatieve vaardigheden, ontwikkeling van leiderschap, teambuilding, enz.

Bij alle opleidingen / trainingen staat één ding voorop. Ze zetten aan tot verandering in het denken en doen en leiden tot bewustwording.

Q-BUSS verzorgt actuele opleidingen en trainingen. Ze zijn deels uit losse modules opgebouwd, zodat er een bedrijfsspecifieke aanpak kan worden bewerkstelligd. Wij verzorgen de opleidingen en trainingen meestal 'in-company' verzorgd. Dat zorgt voor grotere duurzaamheid en effectiviteit omdat nieuwe inzichten en vaardigheden collectief worden aangeboden en geoefend. Onbegrip en een antihouding bij collegae worden zo uitgesloten. Het resultaat is beter en duurzamer.

Naast de in-company trainingen zijn er ook open cursussen. Bijvoorbeeld de veelgevraagde opleidingen Basisveiligheid VCA, Leidinggeven aan Veilig werken VCA en Bedrijfshulpverlening).

SFB Erkend
Q-BUSS is door het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf erkend als scholingsinstituut. Uiteraard omdat wij aan belangrijke kwaliteitseisen voldoen. Een andere, belangrijke consequentie daarvan is verder dat u gebruik kunt maken van de vergoedingsregelingen die het SFB kent.
SVS Erkend
Q-BUSS is als scholingsinstituut erkend door het opleidingscentrum SVS voor het schilders- en stukadoorsbedrijf & reclame- en presentatietechnieken. Dit impliceert ook dat cursussen welke onder SVS voorwaarden vallen in aanmerking komen voor het (gedeeltelijk) vergoeden van cursus- en verletkosten.

Onze uitgangsstelling is advisering en ondersteuning op kwalitatief hoog niveau. Dé methode, die er voor zorgt dat u uit uw organisatie haalt wat erin zit.