Kwaliteit, Arbo en Milieu, Veiligheid en Beveiliging in één systeem!!!

Als ondernemer / bestuurder heeft u de wettelijke plicht om risico's waar mogelijk te vermijden.

Een veiligheidszorgsysteem geeft structuur aan informatie- en bedrijfsbeveiliging, openbare veiligheid, milieuzaken, brandbeveiliging, et cetera en is eigenlijk onmisbaar

Veiligheidspreventie voorkomt of vermindert (aansprakelijkheid)risico's en levert belangrijke positieve bijdragen ten behoeve van de eigen organisatie en haar omgeving, zoals:
 • Ongestoorde productie of dienstverlening
 • Bescherming personeel
 • Bescherming financiële en materiële middelen
 • Bescherming intellectuele eigendommen
 • Kostenverlaging en reputatieversterking.
Kwaliteitszorg is belangrijk voor de relatie leverancier - afnemer én de interne organisatie. Goed georganiseerd betekent minder fouten en dus meer rendement en tevreden klanten.

Arbozorg
is gericht op het welzijn van de mens en van groot belang voor werknemers en werkgevers. Het gaat om aansprakelijkheid, wettelijke verplichtingen, personeelsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Milieuzorg.
Een goed milieubeleid zorgt o.a. voor preventie terzake van lucht-, water-, en bodemverontreiniging en er is een belangrijke relatie naar energieverbruik, grond- en afvalstoffen. Een organisatie met een gecertificeerd milieuzorgsysteem krijgt meer vertrouwen van betrokken overheidsinstanties en opdrachtgevers. Milieuzorg levert rendement op

Redenen genoeg om deze zaken op te nemen in het beleid en strategie van uw organisatie. Dat kan natuurlijk per element afzonderlijk. Het ontwikkelen en onderhouden van separate zorgsystemen is echter kostbaar, bureaucratisch en verkleint het draagvlak. Voor de kleinere onderneming is de last bovendien vaak te groot.

VEKAM - de oplossing:
Een goede oplossing is het opzetten van een VEKAM combizorgsysteem. Daarin worden de eisen en de richtlijnen van de van toepassing zijnde normen geïntegreerd. Opbouw, onderhoud en toepassing worden daardoor een stuk eenvoudiger. De normen die o.a. van toepassing (kunnen) zijn bij de opzet van een VEKAM-systeem zijn ISO-9000, ISO-14000, OHSAS 18001 (ARBO) of VCA,  BS 7799 (Informatiebeveiliging). Daarnaast zijn er natuurlijk verordeningen en wetten die een rol spelen. De ISO 9000-structuur is de opmaat voor het beheerssysteem.

Q-BUSS
De opzet van een VEKAM-systeem is een proces dat uiterst zorgvuldig dient te gebeuren. Vooral het doseren van de inspanning en het bereiken van consensus met belanghebbende partijen en overheden vraagt kennis, ervaring, onderhandelingsvaardigheden, tactisch inzicht et cetera.
Q-BUSS adviseurs bieden professionele ondersteuning bij het opzetten en implementeren van een VEKAM-systeem. Op elk terrein zijn specialisten met aansprekende ervaring inzetbaar. Met behulp van onze knowhow en ervaring wordt u effectief door het gehele proces geloodst. En scheelt tijd en geld.

De belangrijkste voordelen van VEKAM op een rij:

 • Veiligheid, Beveiliging, Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn structureel en aantoonbaar onderdeel van uw bedrijfsvoering;
 • Imago- en vertrouwenversterkend;
 • Maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen;
 • Beperking bedrijf- en aansprakelijkheidsrisico's;
 • Alles in één systeem waardoor:
   
 • Gemakkelijker onderhoud;
 • Beter benaderbaar;
 • Kosten- en tijdbesparend
 • Wilt u meer weten of bent u van plan een VEKAM systeem in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.