Een internationale norm voor veiligheidsbeheerssystemen

Doel
VCU is bedoeld om uitzend- en detacheringorganisaties te kunnen toetsen op structurele beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op het werk. Via het VCU-certificaat kunnen zij hun opdrachtgevers vooraf het bewijs leveren van hun zorg voor deze aspecten. En die zorg is belangrijk voor hun opdrachtgevers, maar ook voor de betrokken organisatie zelf.

Doelgroep
VCU is bestemd voor uitzend- en detacheringorganisaties die personeel leveren aan bedrijven die, net als bij VCU, werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (in fabrieken, op bouwplaatsen, installaties, projectlocaties, etc.), zoals:
Engineering bureau's (construction management) , Werktuigbouwkundige activiteiten, Electrotechniek en procesbesturing , Civiele techniek, Bouwkunde en overige technische diensten zoals: industrieel reinigen, inspectiewerkzaamheden, isolatie, steigerbouw, stralen, conserveren, verticaal transport, brand- en mangatwachten, etc.)

Wat bereikt u met VCU-certificatie?

  • U structureert en bewijst uw zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM);
  • U beantwoordt in hoge mate aan de ARBO-wetgeving.
  • U werkt structureel aan voorkoming en/of terugdringing van het ziekteverzuim en bewerkstelligt zo kostenbesparing;
  • U beantwoordt aan (toekomstige) eisen van uw opdrachtgevers;
  • U staat juridisch sterker als er onverhoopt toch een bedrijfsongeval plaatsvindt en u door middel van uw VCU-systeem uw VGM zorg aantoonbaar kunt maken.

VCU Inhoudelijk
De VCU is als checklijst gestructureerd, bestaande uit:

7 hoofdstukken met 34 vragen, waarvan 20 verplichte (de zgn. mustvragen) en 14 vrije vragen waarop een minimale score van 65 punten moet worden behaald.
De VCU is in de plaats gekomen van de verkorte zgn. "4-vragen regeling", die als overgang heeft gefunctioneerd na het wegvallen van het VCU-certificaat voor de uitzendbranche in april 1997.

Q-BUSS
Q-BUSS verzorgt professionele ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een VCU-systeem. Via een korte scan kunnen wij de specifieke situatie van uw organisatie vaststellen en een op maat gesneden plan van aanpak voor de opzet van VCU formuleren. Wij zijn DNV erkend adviseur, een garantie voor advies met een grote A.


Opleidingen
Wij zorgen ook voor de vereiste opleidingen Basisveiligheid, VOL-VCA en Bedrijfshulpverlening en aanverwante opleidingen.
Diverse andere branches kennen ook een scholingsfonds dat tegemoet komt in de kosten van opleiding. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Daarnaast biedt ook de fiscus een voordelige regeling (zie nieuws).

De cursussen worden zowel individueel als in-company verzorgd. Voor branches of groepen soortgelijke ondernemingen, kunnen collectieve begeleidings- en/of opleidingsprogramma's worden opgezet.

Wilt u meer weten of bent u van plan de VCU in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.