Een internationale norm voor veiligheidsbeheerssystemen

Doel
VCA is bedoeld om dienstverlenende bedrijven te kunnen toetsen op structurele beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op het werk. Via het VCA-certificaat kunnen zij hun opdrachtgevers vooraf het bewijs leveren van hun zorg voor deze aspecten.

Doelgroep
VCA is bestemd voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico (in fabrieken, op bouwplaatsen, installaties, projectlocaties, etc.).

Wat bereikt u met VCA-certificatie?

  • U structureert en bewijst uw zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM);
  • U beantwoordt in hoge mate aan de ARBO-wetgeving.
  • U werkt structureel aan voorkoming en/of terugdringing van het ziekteverzuim en bewerkstelligt zo kostenbesparing;
  • U beantwoordt aan (toekomstige) eisen van uw opdrachtgevers;
  • U staat juridisch sterker als er onverhoopt toch een bedrijfsongeval plaatsvindt en u door uw VCA-systeem uw VGM zorg aantoonbaar kunt maken.
VCA Inhoudelijk
De VCA bestaat uit 12 hoofdstukken met vragen met verschillend gewicht. Per certificatieniveau zijn een verschillend aantal verplichte vragen (mustvragen VCA) van toepassing.

Drie certificatieniveau's: VCA* / VCA** / VCA Petro
  • VCA *     Dit niveau is gericht op veiligheidsbeheersing van activiteiten op de werkvloer. VCA* is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven (onderaannemers) met weinig complexe projecten.
  • VCA **   Naast de VCA* eisen, worden ook de veiligheidsstructuren binnen de organisatie zelf beoordeeld.       VCA ** is vooral bedoeld voor bedrijven (hoofdaannemers) met complexere projecten.

  • VCA Petro  Dit niveau is bestemd voor bedrijven die vooral in de Petrochemie actief zijn. Aanvullend op VCA** waarbij er meer mustvragen zijn en er nog meer nadruk ligt op veiligheid en de beoordeling van onderaannemers hierop.

Daarnaast is er de VCU voor uitzend- en detacheringsbureaus.

Wat doet Q-BUSS voor u.
Q-BUSS verzorgt professionele ondersteuning bij het opzetten en onderhouden van een VCA-systeem. Via een korte scan kunnen wij de specifieke situatie van uw organisatie vaststellen en een op maat gesneden plan van aanpak voor de opzet van VCA formuleren. 

Wij hebben voor onze klanten VCANet ontwikkeld. Een webbased invulsysteem. Daarmee wordt opzet en onderhoud van uw VCA systeem een stuk gemakkelijker. Vraag ernaar via onze contact link of bel even

Opleidingen
Wij zorgen ook voor de vereiste opleidingen zoals Basisveiligheid VCA, VOL-VCA en Bedrijfshulpverlening en aanverwante opleidingen. 

Wilt u meer weten of bent u van plan de VCA in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.