KAM  -  Kwaliteit, Arbo en Milieu in één systeem

Kwaliteitzorg is belangrijk voor het succes en de continuïteit van een onderneming. Het is echter nog altijd, hoewel dat door eisen van afnemers steeds meer verandert, een zaak van eigen vrije wil. Anders is de situatie ten aanzien van arbo- en milieuzorg. Wettelijke voorschriften en het beleid bij het toekennen van vergunningen laten het bedrijfsleven weinig speelruimte. Overigens vragen ook steeds meer opdrachtgevers van hun toeleveranciers of onderaannemers een Arbo- en/of Milieuzorgsysteem. Het ontwikkelen en onderhouden van separate 'zorgsystemen' is kostbaar en tijdrovend. Het leidt tot meer bureaucratie en verkleint het draagvlak. Voor kleinere ondernemingen is de last vaak zwaar.

Een goede oplossing is het opzetten van een combizorgsysteem. In zo'n systeem worden de eisen en richtlijnen van de verschillende van toepassing zijnde normen gesplitst in algemeen geldende en specifieke. Hierdoor is de opbouw en het onderhoud eenvoudiger. Wat niet betekent, dat het daarmee een simpele klus is geworden. De beheerssystematiek is dan wel dezelfde, de belanghebbenden en de wettelijke regelingen zijn anders.

Kwaliteitzorg richt zich vooral op de relatie leverancier - afnemer. Milieuzorg kent vooral een relatie met de (leef)omgeving en de wetgever. ARBO-zorg is uiteraard van groot belang voor werknemers en werkgevers. 

Algemeen geldt uiteraard het aspect aansprakelijkheid. Een goed KAM-systeem kan veel narigheid voorkomen en biedt in- en extern betrokken partijen wat dat betreft veel vertrouwen.

Als beheerssystematiek wordt veelal gekozen voor de ISO 9000-structuur. De normen die een rol kunnen spelen bij de opzet van een KAM-systeem zijn : ISO-9000 (kwaliteitzorg), ISO-14000 milieuzorg), VCA of OHSAS 18001 (Arbozorg) en/of andere relevante normen.

De opzet van een KAM-systeem is een proces dat zéér zorgvuldig dient te gebeuren. Vooral het bereiken van consensus met belanghebbende partijen vraagt kennis, ervaring, onderhandelingsvaardigheden, tactisch inzicht, etc..

Q-BUSS adviseurs bieden u professionele ondersteuning bij het opzetten van een KAM-systeem. Dat maakt het u een stuk gemakkelijker.

Wilt u meer weten of bent u van plan een KAM systeem in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.