ISO/TS 16949:2009

De noodgedwongen ontwikkeling op het gebied van 'lean production' heeft gevolgen voor de toeleverende industrie, met name wat betreft de kwaliteit en logistiek. Bij 'lean' produceren speelt 'just-in-time' (JIT) toeleveren een grote rol. Betrouwbare kwaliteit staat centraal: toeleveranciers moeten voldoen aan de eisen uit QS 9000, VDA of een vergelijkbare norm. Duidelijk dat er behoefte is aan een alles omvattende en internationaal erkende kwaliteitsrichtlijn. Daarom werd de ISO/TS 16949 ontwikkeld, een internationale norm voor toeleveranciers van automobielfabrikanten.

ISO/TS 16949 bevat naast de algemene normeisen vijf handboeken, de zogenaamde 'core tools': 

APQP (Advanced Product Quality Planning), 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), 

SPC (Statistical Proces Control), 

MSA (Measurement Systems Analysis) en 

PPAP (Production Part Approval Process).

De ISO/TS 16949 omvat vrijwel alle eisen uit de QS 9000 (plus alle eisen uit de VDA richtlijn). Doelstelling blijft het stimuleren van continue verbetering, het bereiken van foutpreventie, het minimaliseren van variatie in producten en voorkomen van afval in de 'supply chain'. 

TS bevat aanvullende klantspecifieke eisen. In aanvulling op de algemene norm hebben de drie automobielfabrikanten (Ford, DaimlerChrysler en General Motors) specifiek voor hun eigen organisatie geldende eisen opgenomen. De ISO/TS 16949 is alleen toepasbaar voor de automobielindustrie. 

Automotive georiŽnteerde bedrijven doen er verstandig aan zich te gaan oriënteren op de ISO/TS 16949-norm. De automotive specialisten van Q-BUSS kunnen u daarbij uitstekend helpen. Om te beginnen met een GAP-analysis, die u exact aangeeft wat er moet gebeuren om aan de eisen van de ISO/TS 16949:2009 te voldoen.

Heeft u al een ISO/TS 16949 systeem maar wilt u de laatste ontwikkelingen en inzichten daarin verwerken? Of heeft u bij de laatste audit kritische opmerkingen gekregen? Dan kunnen onze experts u daar uitstekend bij helpen. Ook verzorgen wij alle relevante opleidingen op in-company basis.

Wilt u meer weten of bent u van plan een kwaliteitsmanagement-
systeem conform ISO/TS 16949 in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.