Een internationale normserie voor kwaliteit in bedrijven en instellingen

Afnemers van diensten of producten willen verzekerd zijn van een goede prestatie van hun leveranciers. Die zekerheid kan worden gegeven door opzet en implementatie van een doeltreffend en beheerst kwaliteitsmanagementsysteem.

De NEN-EN-ISO-9001:2008 is de certificeerbare, internationaal toegepaste en geaccepteerde norm die zich richt op de opzet van en controle op zo'n systeem.

Een kwaliteitmanagementsysteem opzetten is een strategische beslissing. Een belangrijk instrument om doelmatig(er) te werken en zo bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten verwerven. Een "must" dus voor veel organisaties om zich te profileren en te handhaven in de markt.

Klantgericht handelen, betrouwbare prestaties, tijdige levering, efficiënte service, voortdurend op zoek zijn naar betere prestaties - en dat met behoud van de flexibiliteit ! - zijn vaste onderwerpen van een kwaliteitssysteem. Ze doen het vertrouwen en de tevredenheid van de klant toenemen en leiden tot een beter bedrijfsimago.

Een gecertificeerd kwaliteitmanagementsysteem biedt de afnemer de zekerheid dat de toeleverende organisatie - ongeacht of het nu producten of diensten betreft - wordt geleid met behulp van betrouwbare processen en procedures. Maar aan het gecertificeerd bedrijf zelf heeft kwaliteitszorg nog veel meer te bieden: meer motivatie bij de medewerkers, grotere betrokkenheid, klantentevredenheid, grip op het bedrijfsproces, kostenbesparing, etc.

De NEN-EN-ISO 9001:2008 is in zijn meest uitgebreide vorm bedoeld voor organisaties die producten en/of diensten ontwerpen/ontwikkelen, voortbrengen/uitvoeren,leveren en nazorg verlenen. Al naar gelang de activiteiten van de betrokken organisatie kunnen bepaalde normeisen echter worden uitgesloten. Dit moet wel duidelijk tot uiting komen in de scope van het certificaat.

De norm is herzien op basis van feedback van gebruikers over de gehele wereld, met als gevolg dat de toegevoegde waarde van het systeem behoorlijk is vergroot. Wat ISO u nu biedt wordt duidelijk gemaakt in de 8 Basis principes van ISO.

Een hardnekkig misverstand is dat ISO leidt tot ergerlijke bureaucratie waardoor elke vorm van flexibiliteit onmogelijk wordt. Klinkklare onzin, ontstaan door slecht ontworpen en onderhouden kwaliteitmanagement- systemen. Een goed opgezet systeem geeft u veel meer flexibiliteit dan u ooit heeft gedacht en het moderne kwaliteitshandboek is aanzienlijk gemakkelijker te lezen en begrijpen dan vroeger.

De adviseurs van Q-BUSS bieden professionele ondersteuning bij het opzetten van een kwaliteitmanagementsysteem met toegevoegde waarde. Hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Kort samengevat is onze methode om een kwaliteitmanagementsysteem op te zetten als volgt:
1. Inventarisatie;
2. Opzet van een op maat gesneden plan van aanpak;
3. Advies en ondersteuning bij opzet en implementatie van het systeem;
4. Voorbereiding op certificatie;
5. Coaching tijdens de certificatie;
6· Nazorg conform afspraken (indien gewenst). Bijvoorbeeld: periodieke performance-audits, detachering kwaliteitmanager, systeemoutsourcing. 

Wilt u meer weten of bent u van plan een kwaliteitmanagementsysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2008 in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.