Goede zorg voor het milieu is belangrijk voor onze toekomst. Buiten grote publieke belangstelling voor het milieu, leidt de bewustwording tot strenge wetten en regels.
Bedrijven worden middels vergunningeisen vaak gedwongen zich in te spannen om de milieubelasting te reduceren. Er zijn echter steeds meer bedrijven die zich realiseren dat goede en aantoonbare milieuprestaties positieve effecten hebben op de economische, maatschappelijke en duurzame ontwikkeling van hun bedrijf en hun producten.

Milieuprestaties
Het aantoonbaar maken van milieuprestaties is mogelijk door het houden van milieu-audits of milieubeoordelingen. Op zichzelf bieden deze beoordelingen geen garantie dat de milieuprestaties van een bedrijf aan de wettelijke eisen en het milieubeleid van een bedrijf blijven voldoen. Om de effectiviteit van de milieuprestaties te borgen dienen de milieubeoordelingen in een milieuzorgsysteem ondergebracht te worden en geÔntegreerd in het bedrijfsbeleid.

ISO 14001
Een internationale norm voor milieuzorg is de NEN-EN-ISO 14001. Deze norm specificeert de eisen van een milieuzorgsysteem, met als doel toepasbaar te zijn voor allerlei organisaties ongeacht hun aard en omvang.

De norm stelt geen absolute milieuprestatie-eisen. Wel eist de norm dat het bedrijfsbeleid vastgestelde wet- en regelgeving naleeft en streeft naar continue verbetering.

Milieuzorgcertificering
Wanneer een bedrijf een milieuzorgsysteem opzet en implementeert is het mogelijk het zorgsysteem te laten certificeren. Een gecertificeerd milieuzorgsysteem zorgt niet alleen voor een positief imago in de maatschappij, maar kan in veel gevallen leiden tot sterke vereenvoudiging van vergunningaanvragen in het kader van de Wet Milieubeheer.

Integratie van zorgsystemen
De ISO14001 norm is gebaseerd op dezelfde algemene principes als die van de ISO9000 serie. Bedrijven kunnen ervoor kiezen een bestaand kwaliteitszorgsysteem als basis te gebruiken voor hun milieuzorgsysteem. De integratie van de beide normen zal leiden tot een betere beheersing van de verschillende doelstellingen en kan uiteindelijk ook financiŽle voordelen opleveren.

Q-BUSS adviseert en begeleidt organisaties bij de opzet, implementatie en het onderhoud van milieuzorgsystemen.

Wilt u meer weten of bent u van plan een milieuzorgsysteem in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.