Vraag een bestuurder van een willekeurige organisatie naar diens bedrijfsdoelstellingen en de navolgende wensen komen ongetwijfeld op tafel:

  • kostenbeheersing en zo mogelijk -reductie
  • meer betrokkenheid en tevredenheid medewerkers
  • betere kwaliteit van producten of diensten
  • hogere productiviteit
  • grotere klantentevredenheid
  • beter financieel resultaat
  • imagoversterking, etc.

Om dat te bereiken is een goed managementmodel een prima grondslag. Het INK-managementmodel is zo'n model. Het biedt uitstekende handvatten om de hierboven genoemde doelstellingen - en wellicht meer - te kunnen realiseren. Om een excellente organisatie te worden die wordt gekenmerkt door leiderschap met lef, resultaatgerichtheid, continu verbeteren, transparantie en samenwerking.

Het INK-managementmodel vraagt om beleidsmatig en strategisch denken, afstemming van doelstellingen, plannen, prestatie-indicatoren, opleidings- en trainingsprogramma's. Van de top tot het uitvoerend niveau, tussen afdelingen en personen, in relatie tot afnemers, leveranciers, overheid, etc. Soms betekent dat ook cultuurverandering, het ontwikkelen van een positieve attitude, delegatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden om daar gericht en zelfstandig invulling aan te geven.

Het model is toepasbaar in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven en (semi-)overheid. Naar mate het bedrijf groter wordt nemen de kansen op daadwerkelijke en structurele verbeteringen toe. Een klein bedrijf dat wil excelleren kan echter ook prima uit voeten met het model en zal er veel rendement van ondervinden.

Q-BUSS biedt professionele ondersteuning bij het opzetten van het INK-managementmodel in uw organisatie.


Wilt u meer weten of bent u van plan een managementsysteem conform INK Management Model in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.