Een internationale richtlijn voor voedselveiligheid

Regelmatig doen zich gevallen voor van voedselbesmetting, - verontreiniging of -bederf. Deze kunnen grote schade toebrengen aan de betrokken organisaties, maar bezorgen ook de betrokken sector een slecht imago. Productaansprakelijkheid van de producent kan daarbij leiden tot aanzienlijke schadeclaims. 

HACCP is de afkorting van Hazard Analysis Critical Control Point. Het is een kwaliteitssysteem , dat zich richt op veiligheid van voedingsmiddelen.
Door de Hazard Analysis (risico-analyse) worden alle mogelijke risico's van bederf, besmetting, verontreiniging (chemisch, fysisch en (micro)biologisch) nauwgezet in kaart gebracht.
De resultaten van de Hazard Analysis worden verwerkt in de CCP's (Critical Control points) en leiden tot besturingsmaatregelen om de gesignaleerde gevaren te kunnen elimineren of tot een verantwoord minimum te beperken.

Op 14 december 1995 heeft de Europese Richtlijn 93/43 kracht van Wet gekregen. Deze richtlijn bepaalt dat alle bedrijven in de levensmiddelenbranche vanaf dat moment moeten beschikken over een goed werkend HACCP-systeem. 

 

Wat kan Q-BUSS voor u doen?

HACCP Systeemopzet en onderhoud

Q-BUSS zorgt voor een zorgvuldige begeleiding bij de opzet van het systeem, aangepast aan uw wensen: maatwerk dus en volgens het principe van het minimalisme. Ontdaan van onnodige franje maar wel zoals het moet.

Wij hebben o.a ervaring met met invoering van HACCP systemen in industriŽle sector, distributiebedrijven en ambachtelijke productie.

HACCP audits

Het bestaande HACCP-systeem wordt beoordeeld op mate van implementatie en effectiviteit.

De nul-audit is bedoeld om de status van het huidige systeem te bekijken en aandachtspunten op te sporen. Bij de 'onderhoudsaudit' wordt gekeken of uw HACCP systeem volgens de gemaakte afspraken werkt. Het is zinvol deze audits periodiek door een externe deskundige te laten uitvoeren om nieuwe impulsen te ontvangen.

Het auditrapport geeft een een onafhankelijk advies over eventuele knelpunten en verbetermogelijkheden in uw HACCP-systeem.

HACCP training

Ook verzorgen wij in-company opleidingen en trainingen.Wilt u meer weten of bent u van plan een HACCP-systeem in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.