Wij leven in een tijdperk van certificatie. Terugtredende overheid, toenemende aansprakelijkheidsrisico's, eisen van opdrachtgevers, commerciële waarde, enzovoorts, vormen de aanleiding voor een verdere uitbreiding van de certificatiemogelijkheden.

Q-BUSS is op veel certificatietrajecten thuis. Wij adviseren, implementeren en verzorgen tevens de noodzakelijke trainingen en opleidingen.

Ons team beschikt over deskundigheid op o.a. de volgende gebieden:

ISO 9000 serie kwaliteitssystemen
ISO 14000 serie milieusystemen
ISO/TS 16949 kwaliteitssysteem automobielindustrie
VCA */**/Petro veiligheid, gezondheid, milieu
KAM-systemen kwaliteit, arbo en milieu in één systeem
ISO 22000 / HACCP voedselveiligheidssysteem
IKZ Managementmodel total quality management
VCU veiligheids checklijst uitzendbureaus