Q-BUSS heeft de oplossing in huis voor tijdelijk management. Onze selecte groep van managers stelt knowhow, ervaring en energie ter beschikking aan organisaties in vrijwel alle sectoren van het bedrijfsleven en bij diverse overheidsorganen (gemeenten, universiteiten e.v.).

De betrokkenen hebben hun sporen binnen verscheidene organisaties, op diverse terreinen en niveaus, ruimschoots verdiend. 

Wanneer maakt u gebruik van interim- of projectmanagement?

- Een (ver)ander(d)e organisatorische aanpak
Gewijzigd beleid of een veranderde aanpak.  Door de inzet van een interim professional kunnen nieuwe of veranderde werkwijze effectief worden ge´ntroduceerd.

· Vervanging / Overbrugging
Een belangrijke medewerker kan voor langere tijd uitvallen. De interim manager zorgt voor een adequate invulling. Dat de processen en daardoor uw organisatie kan blijven draaien. De organisatie krijgt de tijd om de juiste man / vrouw op de juiste plaats te zoeken zonder tijdsdruk.

· Crisismanagement
De organisatie staat onder (te) grote druk. De interim manager heeft de benodigde afstand en beschikt over de ervaring en knowhow om de juiste koers uit te stippelen en in overleg met u, de juiste beslissingen te nemen. 

· Projectmanagement
Nieuwe of stagnerende projecten kunnen door interim- of projectmanagers worden geleid. Het zittend management hoeft geen extra capaciteit vrij te maken die met uitvoering gepaard gaan en kan zich volledig op haar kerntaken richten.

· Toevoeging van deskundigheid
De interim manager brengt de benodigde knowhow en ervaring in. Nieuwe inzichten worden geïmplementeerd en overgebracht in uw organisatie.

Na een bepaalde periode of het bereiken van een bepaalde mijlpaal wordt het project in handen van de organisatie gelegd.

Q-BUSS helpt uw bedrijf beter presteren!