Intake en aanspreekpunt
De eerste stap is een inventarisatie. Vastgesteld wordt wat de exacte problematiek is en door wie en hoe het project kan worden uitgevoerd. De projectmanager is uw vaste aanspreekpunt.

Projectomschrijving en budget
Om duidelijkheid te verschaffen omtrent doelstelling, aanpak en budget wordt vooraf een zo gedetailleerd mogelijk projectplan opgesteld.

Kwaliteitszorg
Periodiek wordt het project met de opdrachtgever en de uitvoerende consultant(s) geëvalueerd aan de hand van het projectplan.

Betrokkenheid 
Een goed draagvlak, goede sturing en vastberaden management zijn onmisbare succesfactoren. Hieraan besteden wij veel aandacht.

Implementatie
Wij kunnen verder gaan dan het verstrekken van adviezen.
Met onze knowhow kunnen wij veranderingen snel en efficiënt implementeren.

Objectief en onafhankelijk
Q-BUSS heeft geen bindingen met leveranciers van diensten of producten.
Dat garandeert onze objectiviteit en onafhankelijkheid.

Onze uitgangsstelling is advisering en ondersteuning op kwalitatief hoog niveau. Zo haalt u uit uw organisatie - en uzelf - wat erin zit.

Q-BUSS helpt uw bedrijf beter presteren!